ZESPÓŁ WEBER SHANDWICK DS. SPOŁECZNYCH I CSR PRZEDSTAWIA TRZECI RAPORT DOTYCZĄCY TRENDÓW W INNOWACJACH: „DANE ZORIENTOWANE NA CEL”

wtorek 27 września, 2016

Zespół Weber Shandwick ds. społecznych i CSR – grupa ekspertów specjalizująca się w działaniach z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju oraz kwestii społecznych przedstawia najnowszą analizę trendów makroekonomicznych, które kształtują przyszłość pracy w ww. obszarze.

Najnowszy raport: „Dane zorientowane na cel” jest trzecią z pięciu odsłon cyklu dotyczącego trendów w innowacjach. Pokazuje on jak organizacje mogą skuteczniej wykorzystać analizy przygotowane w oparciu o dane zorientowane na cel, aby zbudować komunikację opartą o założenia strategiczne wynikające z tej analizy i tym samym osiągnąć cele społeczne i środowiskowe.

Raport „Dane zorientowane na cel” wprowadza kategorię „praktycy wpływu społecznego” – profesjonalistów, którzy potrafią połączyć informacje pochodzące ze źródeł naukowych i zdolności komunikacyjne z praktyczną wiedzą na temat technik wpływu społecznego, globalnego rozwoju, działań dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz najnowszych trendów. Przedstawia on także kilka pogłębionych wywiadów z ekspertami Weber Shandwick z różnych rynków, w tym specjalistów ds. społecznych i CSR. Wyjaśniają oni jak wykorzystać wiedzę zawartą w danych zorientowanych na cel, a w szczególności tłumaczą, jak istotna jest rola wkładu poszczególnych osób w interpretację znaczenia danych oraz jak ważne jest wykorzystanie tych danych w dalszym rozwoju społecznym i ekonomiczno-środowiskowym.

Zespół ds. społecznych i CSR opracował raport nt. trendów w innowacjach, aby pomóc organizacjom budować świadomość i dialog wokół szybko rozwijającej się multidyscyplinarnej gospodarki nastawionej na rozwiązania, aby wspólny wysiłek firm, fundacji, organizacji non-profit oraz władz pomógł rozwiązać skomplikowane problemy społeczne.

Pełny raport dostępny jest tutaj.

Kolejne części raportu nt. trendów w innowacjach pokazują jak ludzie, organizacje i systemy łączą się w celu wprowadzenia pozytywnych zmian. Poniżej przedstawiamy listę dostępnych raportów.

Więcej informacji nt. Zespół Weber Shandwick ds. społecznych i CSR dostępnych jest tutaj.

 

Raporty dotyczące trendów w innowacjach:

 1 Sieć Smart Cities: Jak pozyskać i właściwie wdrożyć innowacje, aby miasto stało się tętniącym życiem, bezpiecznym, zróżnicowanym i przyjaznym miejscem dla jego mieszkańców.

Pełny raport dostępny jest tutaj (data publikacji: październik 2015).

2

Zawsze transparentni: Jak organizacje dbające o przyszłość dzielą się pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami. Raport z perspektywy wnętrza organizacji.

Pełny raport dostępny jest tutaj (data publikacji: luty 2016).

3

Dane zorientowane na cel: Jak wykorzystać potencjał dokładniejszej analizy danych i informacji źródłowych pokazujących gotowe rozwiązania i osiągniecia.

Pełny raport dostępny jest tutaj (data publikacji: wrzesień 2016).

4

Świadomy crowdsourcing: Jak wiedza i doświadczenie przedstawicieli społeczności crowdsourcingowych, może pomóc organizacjom w rozwiązywaniu problemów.

5

Integracja globalnych gospodarek: Jak zmniejszyć nierówności społeczne w dostępie do świadczeń zdrowotnych i edukacji, a także jak poprawić możliwości rozwoju społeczno-ekonomicznego wśród jednostek.