ZESPÓŁ SOCIAL IMPACT TEAM PREZENTUJE RAPORT INNOWACYJNE TRENDY

wtorek 27 października, 2015

Działający na skalę światową zespół Social Impact Team opublikował raport Innowacyjne Trendy (ang. Innovation Trends Reports). Ta międzynarodowa grupa pracowników agencji Weber Shandwick zajmuje się zagadnieniami związanymi z CSR, zrównoważonym rozwojem oraz różnymi tematami społecznymi. Celem tych badań jest budowanie świadomości oraz podjęcie dyskusji na temat prężnie rozwijającej się Ekonomii Rozwiązań (ang. Solution Economy). Jest to nowoczesny koncept, który zakłada współpracę firm, fundacji, organizacji non-profit oraz władz na poziomie multi-dyscyplinarnym w celu rozwiązywania złożonych problemów społecznych.

Pierwszy raport zatytułowany Sieć Inteligentnych Miast (ang. Networked Smart Cities), porusza kwestie możliwości oraz zagrożeń dla rozwoju urbanizacji w XXI wieku. Chociaż materiał jest adresowany do organizacji oraz firm, jego treść jest ważna również z punktu widzenia społeczeństwa. Raport przewiduje, że „makro siły” powodujące wzrost populacji, urbanizacja oraz zmiany klimatyczne będą czynnikami generującymi „inteligentne”, innowacyjne rozwiązania. Ich zastosowanie jest adresowane do problemów społecznych, środowiskowych, logistycznych i ekonomicznych, które są związane przede wszystkim z gospodarką przestrzenną oraz malejącymi zasobami na świecie. Zespół Social Impact Team opracował plan przygotowania odpowiedniego partnerstwa oraz komunikacji tych złożonych pomysłów pośród interesariuszy. Częścią tej strategii jest również zaangażowanie większej części obywateli w kampanie, które zachęcą ich do szeroko rozumianej współpracy.

Kliknij, aby przeczytać cały raport.

Kolejne raporty z tej serii zgłębią tematykę trendów, które będą kształtować wspólne wysiłki społeczeństw. Ponadto, poruszone zostanie też zagadnienie tego jak ludzie, organizacje i systemy łączą się, aby dokonywać pozytywnych zmian. Wyczerpująca lista nadchodzących raportów znajduje się poniżej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat pracy Weber Shandwick w zakresie Social Impact, kliknij tutaj.

Seria Raportów Innowacyjne Trendy: 

11  Sieć Inteligentnych Miast: Jak pozyskujemy i mierzymy unowocześnienia, aby miasta zapewniły mieszkańcom tętniące życiem, sprawiedliwe, zrównoważone i odpowiednie do mieszkania środowiska.
22  Przejrzystość to priorytet: Jak organizacje działające perspektywicznie, dzielą się swoimi porażkami oraz doświadczeniami, a także wewnętrznymi perspektywami.
33  Najważniejszy jest cel:  Jak wykorzystać potencjał do lepszej analizy danych i wyciągania odpowiednich wniosków w celu zapewnienia społeczeństwu rozwiązań i udogodnień.
44  Świadomy Crowdsourcing: Jak wykorzystuje się wiedzę osób zajmujących się zagadnieniami wirtualnej sieci, które są najlepiej przygotowane do podejmowania konkretnych wyzwań.
55  Światowa Ekonomia:  Jak możemy przezwyciężyć skutki globalnych różnic majątkowych, aby zapewnić wszystkim dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i jednakowych możliwości.