Public Affairs

Relacje pomiędzy rządami, obywatelami i przedsiębiorstwami w Europie zmieniły się w ostatnim dziesięcioleciu w ogromnym stopniu i są obecnie znacznie głębsze i bardziej złożone.

Ponieważ rozumiemy tę zmianę oraz motywuje nas rozwój technologii, możemy pomóc Państwu stworzyć skuteczne, innowacyjne strategie oraz sojusze na szczeblu unijnym.

Dział Weber Shandwick zajmujący się public affairs jest jedyną agencją, której kierownictwo dąży do spełnienia potrzeb każdej organizacji politycznej, od Westminsteru do Brukseli, oraz innych centrów doskonałości. Nasze nagradzane zespoły (zdobywcy między innymi dwóch pożądanych przez konkurencję Lwów PR z Cannes za kampanie dla klienta, które wprowadziły w polityce realne zmiany) składają się z osób wywodzących się ze środowisk rządowych, dziennikarskich, spraw publicznych i wolontariatu.

Podjęliśmy zobowiązanie do postępowania etycznego w sprawach publicznych oraz całkowicie popieramy ruch na rzecz ustawowego uregulowania działań lobbystów w całej Europie.

Rozległa sieć oraz wyspecjalizowany zespół konsultantów pozwalają nam wspierać klientów w każdym regionie Europy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora technologii, ochrony zdrowia, obrony oraz zaawansowanych technik produkcyjnych, energetyki, usług finansowych, mediów, sektora rolno-spożywczego, ochrony środowiska oraz usług prawnych i usług świadczonych przez przedstawicieli innych wolnych zawodów.

Nasze usługi w zakresie spraw publicznych obejmują:

 • Projektowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnych
 • Kampanie edukacyjne
 • Kampanie polityczne
 • Kwestie prawne w każdym sektorze
 • Strategia i komunikacja w zakresie spraw publicznych
 • Monitoring prac legislacyjnych oraz rekomendacji Unii Europejskiej ww. obszarów
 • Zaangażowanie społeczności lokalnych
 • Opracowywanie mailingów i wiadomości
 • Analiza odbiorców
 • Bankowość kontaktów i relacji
 • Doradztwo strategiczne
 • Zaangażowanie interesariuszy
 • Negocjacje handlowe i dotacje
 • Dostęp do rynku.
Relacje pomiędzy rządami, obywatelami i przedsiębiorstwami w Europie zmieniły się w ostatnim dziesięcioleciu dramatycznie i są obecnie znacznie głębsze i bardziej złożone.