Healthcare

Zdrowie jest dla nas podstawą lepszego świata.

Pejzaż Europy zmienia się z niemalże każdego dnia. Jesteśmy świadkami reform służby zdrowia, zmian przepisów, fuzji i przejęć, kryzysów publicznej służby zdrowia, przełomów, sukcesów produktów i wyzwań marketingowych. Służba zdrowia z pewnością nie pozostaje bierna i bierni nie pozostajemy również my.

Wspieramy klientów w kampaniach wewnątrz-rynkowych, wielo-rynkowych i kampaniach globalnych w obszarach takich jak branża farmaceutyczna i biotechnologia, zdrowie konsumenta, żywienie oraz technologia i urządzenia medyczne.

Nasze usługi obejmują:

  • Komunikację specjalistyczną
  • Komunikację powiązanych przepisów prawa
  • Świadomość i zapobieganie chorobom
  • Wprowadzanie produktów na rynek
  • Zarządzanie problemami i zarządzanie kryzysowe
  • Komunikację cyfrową
  • Komunikację korporacyjną
  • Inicjatywy polityki zdrowotnej
  • Relacje z grupami nacisku
  • Budowanie partnerstwa.

Dział Weber Shandwick oferujący usługi dla branży zdrowia, gwarantuje szerokie spektrum ekspertów, którzy są przygotowani, aby sprostać każdej potrzebie klienta. Nasze akredytowane zespoły w całej Europie, łącznie z globalnymi centrami w Londynie, Genewie i Frankfurcie składają się ze specjalistów ds. komunikacji wywodzących się z różnych środowisk są to: naukowcy, profesorowie, dziennikarze, eksperci ds. relacji z pacjentami, zdrowia konsumenta i zdrowia publicznego.

Weber Shandwick Health prowokuje do działania i poprawia dane dotyczące zdrowia.

Dział usług Weber Shandwick oferujący usługi dla branży zdrowia oferuje szerokie spektrum ekspertów, którzy są przygotowani, aby sprostać każdej potrzebie klientów.