Finanse

Wartość i reputacja firmy zależy obecnie od angażowania w procesy coraz szerszej grupy uczestników rynku finansowego.

Weber Shandwick jest jedyną firmą doradczą specjalizującą się w komunikacji finansowej łączącą wiedzę specjalistyczną, wiedzę o rynku, doświadczenie i umiejętności komunikacji strategicznej z zasobami i międzynarodowym zasięgiem globalnej agencji.

Nasza sieć umożliwia nam bliską współpracę ze specjalistami innych praktyk z różnych rynków, dzięki czemu realizowane projekty docierają do wszystkich odbiorców. Dotyczy to kluczowej grupy akcjonariuszy, analityków i dziennikarzy finansowych na wiodących europejskich rynkach kapitałowych i giełdach w Londynie, Frankfurcie i innych.

Oferujemy wszechstronne usługi komunikacji finansowej, wspierając publiczne i prywatne przedsiębiorstwa oraz organizacje wszystkich rozmiarów, we wszystkich sektorach branży finansowej, we wszystkich częściach świata.

Nasze usługi obejmują:

 • Doradztwo strategiczne
 • Relacje z mediami w branży finansowej
 • Komunikację z analitykami po stronie kupującej i po stronie sprzedającej
 • Wsparcie obejmujące kalendarz finansowy i spadek przychodów
 • Przygotowanie pierwotnej oferty publicznej i finansowanie z rynku wtórnego
 • Fuzje i przejęcia
 • Relacje z inwestorami
 • Szkolenia mediowe
 • Zarządzanie kryzysem
 • Komunikację z pracownikami obejmującą działalność finansową korporacji
 • Najlepsze praktyki zarządzania przedsiębiorstwem
 • Kwestie prawne i spory sądowe.
Oferujemy wszechstronne usługi komunikacji finansowej, wspierając publiczne i prywatne przedsiębiorstwa oraz organizacje wszystkich rozmiarów, we wszystkich sektorach branży finansowej, we wszystkich częściach świata.