Zarządzanie kryzysowe

Crisis Management

W obecnych czasach firmy muszą nauczyć się kultury gotowości, aby przewidywać i szybko reagować na potencjalne i pojawiające się kryzysy.

Zespół ds. zarządzania problemami i kryzysem firmy Weber Shandwick pomaga klientom w całej Europie skutecznie zarządzać wszelkimi kryzysogennymi sytuacjami oraz chronić markę i reputację przedsiębiorstw.

Aby mieć pewność, że Twoja firma będzie przygotowana najlepiej, jak to możliwe, opracowujemy plany kryzysowe, organizujemy szkolenia i przeprowadzamy symulacje kryzysu z wykorzystaniem naszego własnego symulatora kryzysów społecznych – Firebell, który tworzy rzeczywiste wrażenie ataku we wszystkich kanałach mediów społecznościowych. Przygotowujemy liderów do radzenia sobie z trudnymi pytaniami zadawanymi przez dziennikarzy, komisje legislacyjne, inwestorów, pracowników oraz z innymi problematycznymi sytuacjami.

W razie kryzysu jesteśmy dostępni przez całą dobę i zapewniamy fachowe porady oraz praktyczne wsparcie.

Służymy radą firmom z całej Europy i pomagamy przygotować się oraz odpowiednio zareagować na różne sytuacje kryzysowe, między innymi:

  • Lokalne i międzynarodowe problemy z produktami, między innymi wycofanie produktów i wyjście z rynku
  • Stosunki pracy, w tym negocjacje, strajki, kampanie związków zawodowych, integracje i zamknięcia zakładów
  • Poważne spory i dochodzenia prowadzone przez organy rządowe, w szczególności spory związane z własnością intelektualną, konkurencją, dyskryminacją, oszustwem i spory międzynarodowe
  • Ochrona środowiska, problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym problemy związane z pozyskiwaniem i łańcuchem dostaw oraz katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka
  • Sytuacje finansowe, w tym fuzje i przejęcia, upadłości i restrukturyzacja
  • Problemy z wyższą kadrą zarządzającą, w tym zmiany w zarządzie, kwestie z wynagrodzeniem, odejścia i wykroczenia
  • Problemy informatyczne, na przykład utrata danych, kampanie internetowe i włamania komputerowe.
Zespół ds. zarządzania problemami i kryzysem firmy Weber Shandwick pomaga klientom w całej Europie stworzyć kulturę gotowości, pozwalającą skutecznie zarządzać wszelkimi sytuacjami kryzysogennymi oraz chronić markę i reputację przedsiębiorstw.