Corporate

Corporate

Uwolnimy wartość, jaka tkwi w reputacji Twojej firmy. Począwszy od zdefiniowania marki, przez umiejscowienie pomysłów aż do opowiedzenia historii firmy, ochrony jej reputacji i zmierzenia, co i jak ludzie myślą o danej marce, Weber Shandwick pomaga zbudować dobrą reputację i odnoszącą sukces firmę.

Niezależnie od tego, czy firma wchodzi na nowy rynek, czy przechodzi restrukturyzację, tworzy markę podrzędną lub zmaga się z problemami, nasi eksperci pomogą z kompleksową komunikacją korporacyjną lub też wesprą swoją wiedzą w konkretnej dziedzinie: np. w rekrutacji pracowników, w zakresie wpływu społecznego, komunikacji cyfrowej czy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Starannie wybieramy zespoły utalentowanych fachowców, by spełniać potrzeby naszych klientów i oferujemy prawdziwie zintegrowaną usługę w całym regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Zwiększone zapotrzebowanie na transparentność i autentyczność oznacza, że korporacje muszą mówić jednym głosem. Nasze wielokrotnie nagradzane zespoły pomogą Tobie stworzyć porywający głos marki, przedsiębiorstwa, który pozwala budować wartość i reputację, niezależnie od tego, czy Twoja firma stawia dopiero pierwsze kroki, czy jest ważnym, międzynarodowym koncernem.

Wspieramy przedsiębiorstwa i organizacje w całej Europie w niemal każdym sektorze gospodarki, między innymi w energetyce, branży motoryzacyjnej, produktów konsumpcyjnych, usług finansowych, żywności i napojów, technologii medycznych, telekomunikacji, edukacji, usług prawnych i podróży, zapewniając różnorodne usługi komunikacji korporacyjnej obejmujące:

 • Doradztwo strategiczne
 • Strategię i aktywizację marki przedsiębiorstwa
 • Executive positioning
 • Angażowanie pracowników i zarządzanie zmianami
 • Strategiczne relacje z mediami
 • Komunikację B2B
 • Odpowiedzialność społeczną i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
 • Korporacyjną komunikację cyfrową i opracowywanie treści
 • Gotowość na kryzys i problemy, reagowanie na nie oraz przywracanie stanu normalności
 • Szkolenia w zakresie komunikacji
 • Mierzenie i badanie reputacji
 • Strategię komunikacyjną
 • Tworzenie treści
 • Spory
 • Oferty podlegające regulacjom prawnym.
Zwiększone zapotrzebowanie na transparentność i autentyczność oznacza, że korporacje muszą mówić jednym głosem.