WEBER SHANDWICK PIERWSZĄ GLOBALNĄ AGENCJĄ PR KORZYSTAJĄCĄ Z „FACEBOOK AT WORK”

czwartek 17 grudnia, 2015

Weber Shandwick jest pierwszą globalną firmą PR, która testuje pilotażową platformę, dedykowaną przedsiębiorcom pod nazwą „Facebook at Work”. Dla wiodącej społecznej i cyfrowej agencji, test ten jest częścią wysiłków firmy, by być na bieżąco z nowymi platformami społecznymi i technologiami, które będą miały wpływ na sposób, w jaki przedsiębiorstwa będą angażować swoją widownię, zaś sami pracownicy będą stawać się coraz ważniejszym jej elementem.

“Systematycznie szukamy możliwości współpracy z partnerami oferującymi nowe narzędzia w wersji beta, które umożliwiają klientom innowacyjne sposoby zaangażowania” – powiedział Chris Perry, Chief Digital Officer, Weber Shandwick. „Nasze partnerstwo z Facebook w ramach wewnętrznej współpracy jest szczególnie aktualne, ponieważ zaangażowanie pracowników jest źródłem innowacji”.

Początkowo około jednej czwartej pracowników Weber Shandwick z różnych zespołów i miejsc na świecie będzie częścią programu pilotażowego. Obejmie on zespoły z różnych struktur i sposobów organizacji pracy, by lepiej zrozumieć oferowane funkcje. Umożliwi to sprawdzenie aplikacji z punktu widzenia ich dalszego wykorzystania przez klientów z rozmaitych branż, jak i samej firmy. Aby określić jej przydatność i efektywność, zespół zdobędzie wiedzę na temat użyteczności, zaangażowania, dzielenia się wiedzą, współpracy, kultury oraz łączności.

„Jedynie wyselekcjonowa grupa firm na świecie posiada obecnie dostęp do „Facebook at Work”, dlatego jesteśmy podekscytowani, że jako pierwsza agencja mamy możliwość przetestowania platformy z perspektywy naszych klientów i sprawdzenie jak ona działa jako narzędzie komunikacyjne. Dla naszych klientów niezwykle ważnym elementem jest możliwość zaangażowania własnych pracowników oraz sprawdzenie jak jej użycie wpłynie na zaangażowanie także wśród naszych Klientów, jak i ich pracowników” – powiedział Adam Clyne, head of digital, EMEA, Weber Shandwick. “Współpraca jest nieodłączną częścią kultury organizacyjnej Weber Shandwick, dlatego też możliwość zbadania jak platforma umacnia pracę zespołową będzie dla nas niezwykle ciekawym doświadczeniem, szczególnie w kontekście jej wpływu na pracę zespołów prawdziwie globalnych – takich, które łączą różne działania w ramach pracy w wielu biurach. Około jedna czwarta naszych pracowników z sześciu kontynentów bierze udział w tym procesie, by wgryźć się w sposób działania „Facebook at Work”, co może wzmocnić wewnętrzną współpracę i komunikację”.