ZESPÓŁ WEBER SHANDWICK DS. WPŁYWU SPOŁECZNEGO PUBLIKUJE PIĄTY RAPORT O TRENDACH W INNOWACJACH „INTEGRACYJNE GOSPODARKI GLOBALNE”

środa 11 października, 2017

Zespół Weber Shandwick ds. Wpływu Społecznego, czyli wielokrotnie nagradzany międzynarodowy oddział agencji zajmujący się tworzeniem angażujących strategii dla organizacji, kontynuuje głęboką analizę globalnych trendów, kształtujących wpływ organizacji na pozytywne zmiany społeczne i publikuje najnowszy raport o Integracyjnych Gospodarkach Globalnych.

Ten ostatni z serii pięciu Raportów o Trendach w Innowacjach rzuca światło na to, jak organizacje na nowo kształtują zasady ekonomiczne, którymi się kierujemy od czasów II Wojny Światowej i oferuje spojrzenie z nowej perspektywy na to, jak przyspieszyć proces kreacji bardziej holistycznego i integracyjnego systemu kapitalistycznego. Raport wykorzystuje infografiki oraz plan działania w zakresie komunikacji i budowania zaangażowania.

Choć w ciągu ostatnich dekad zaobserwowaliśmy wielki postęp w zwalczaniu biedy i ubóstwa, to z powodu aktualnego geopolitycznego niepokoju, postępujących zmian klimatycznych, a także wielu innych trendów globalnych, osiągnięcie założeń planu Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku będzie wymagało niespotykanych wręcz innowacji i kreatywnych rozwiązań. W raporcie pod tytułem „Integracyjne Gospodarki Globalne” badamy, jak nowatorskie organizacje spośród wszystkich sektorów gospodarki kształtują definicję kapitalizmu w szerszym kontekście oraz jaki jest prawdziwy koszt i wpływ kapitalizmu na wszystkich ludzi na Ziemi.

Zespół Weber Shandwick stworzył Raport o Trendach w Innowacjach by zwiększyć świadomość i rozpocząć dialog na temat dynamicznie rozwijającej się Ekonomii Rozwiązań – czyli multidyscyplinarnej współpracy wielu firm, fundacji, organizacji non profit, rządów i indywidualnych przedsiębiorców, by rozwiązać złożone problemy społeczne.

Pełen raport jest dostępny tutaj.

Seria raportów o Trendach w Innowacjach została zapoczątkowana w celu znalezienia odpowiedzi na pytania, jak przyśpieszać i podtrzymać postępujący progres w walce z ubóstwem, nierównościami społecznymi, chorobami oraz zmianami klimatycznymi. Odpowiedzi te zrodzą się z bezprecedensowej współpracy licznych decydentów, liderów biznesowych, organizacji z sektora społecznego, a także zwykłych obywateli, będących częścią nowej ekonomicznej konstrukcji – czyli Integracyjnej Gospodarki Globalnej.

Poniżej znajduje się pełne podsumowanie całej serii raportów.

Więcej o pracy Weber Shandwick na temat Wpływu Społecznego znajdziesz tutaj. Zapoznaj się z naszą publikacją pod tytułem Purpose Decoded w Medium.

Seria Raportów o Trendach w Innowacjach

Sieć Mądrze Zarządzanych Miast: Czyli jak dobieramy i wprowadzamy innowacje, by mieć pewność, że miasta zapewniają mieszkańcom intensywne, sprawiedliwe, zrównoważone i pełne życia środowisko.

Opublikowany w październiku 2015przeczytaj pełen raport.

Nieustanna Przejrzystość: Czyli jak przyszłościowo myślące organizacje nieustannie dzielą się swoimi niepowodzeniami, lekcjami i wewnętrznymi spojrzeniami na swoje wyniki.

Opublikowany w lutym 2016 – przeczytaj pełen raport.

Dane Napędzane Celem: Czyli jak zrozumieliśmy, jak wielki potencjał dla rozwoju społeczeństwa ma analiza danych oraz insighty z rozwiązaniami.

Opublikowany we wrześniu 2016przeczytaj pełen raport.

Świadomy croudsourcing: Czyli jak organizacje wykorzystują doświadczenie tych ludzi z wirtualnej sieci, którzy mają największe predyspozycje do rozwiązania konkretnego wyzwania.

Opublikowany w marcu 2017przeczytaj pełen raport.

Integracyjne Gospodarki Globalne: Czyli jak przezwyciężamy konsekwencje globalnej nierównowagi zasobów, by zapewnić wszystkim ludziom dostęp do medycyny, edukacji i szans na rozwój.

Opublikowany w październiku 2017przeczytaj pełen raport.