WEBER SHANDWICK ORAZ JEJ KLIENCI Z PRESTIŻOWYMI NAGRODAMI NA MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU KREATYWNOŚCI W CANNES

poniedziałek 24 czerwca, 2013

Weber Shandwick była jedyną firmą PR na Międzynarodowym Festiwalu Kreatywności w Cannes w roku 2013, która została uhonorowana nagrodą Grand Prix za pracę nad kampanią, jak również była jedyną firmą PR, która zdobyła więcej niż jednego „Złotego Lwa”.

Obecnie w 60. już roku Międzynarodowy Festiwal Kreatywności w Cannes wyznacza benchmark w zakresie doskonałości komunikacji kreatywnych.

Firma Weber Shandwick, jej klienci oraz partnerzy agencyjni zdobyli w Cannes “Lwy” w następujących kategoriach:

Nagroda Grand Prix w kategorii Cyber Lion oraz Złoty Lew PR (kategoria Consumer Goods) – 100-dniowa kampania OREO “Daily Twist” przeprowadzona we współpracy z DraftFCB New York, w której zastosowano cyfrową reklamę w realnym czasie każdego dnia i która odzwierciedlała najnowsze wydarzenia, nowości z dziedziny kultury popularnej, kamienie milowe bądź uroczystości na świecie.

Złoty Lew P (kategoria Crisis & Issue Management) – Kampania lobbująca  “We Believe in D&T” opracowana przez firmę Weber Shandwick w imieniu The Design and Technology Association w Wielkiej Brytanii, skoncentrowana na sformowaniu koalicji parlamentarzystów, opiniotwórców, kreatorów nowej polityki oraz korzystająca z poparcia środowiska biznesowego. Kampania zakończyła się sukcesem w postaci wniesienia petycji do Departamentu Edukacji na rzecz utrzymania  Design and Technology (DT) jako ustawowego przedmiotu w programach nauczania.

Brązowy Lew PR (Kategoria Best Use of Sponsorship) –Kampania  EDF Energy  “Energy of the Nation” świętująca Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku. Koncentrowała się na pomyśle pierwszego na świecie pokazu świetlnego (Light Show) opartego na mediach społecznych przeprowadzonego przez formę EDF Energy na słynnym London Eye. Kampania przyczyniła się do zajęcia przez firmę EDF Energy pierwszego miejsca jako krajowego sponsora związanego z igrzyskami w Londynie 2012.

Firma Weber Shandwick znalazła się również na tzw. krótkiej liście Cyber Lions (kategoria Charities, Public Health & Safety, Public Awareness Messages) za swe działania w ramach W.K. Kellogg Foundation America Healing Program oraz na krótkiej liście PR Lions za działania na rzecz EDF Energy w kategorii Tech & Manufacturing.