SPOŁECZNE ZAUFANIE DO PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO

środa 05 czerwca, 2013

Obiegowa opinia mówi, że przemysł farmaceutyczny nie korzysta w pełni z mediów społecznych z powodu ograniczeń regulacyjnych. Jednakże ostatnie badania przeprowadzone przez firmę Weber Shandwick, (Digital Health: Building Social Confidence in Pharma) wykazały, że niekoniecznie tak jest.

Dla przemysłu kwestia regulacji pozostaje niezmiernie ważna, jednakże zaczyna obecnie zajmować drugie miejsce w stosunku do coraz większych przeszkód wewnątrz samej branży. Badania przeprowadzone przez firmę Weber Shandwick wśród zarządzających wyższego szczebla w firmach farmaceutycznych odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji odnośnie do mediów społecznych wykazały, że muszą zostać przezwyciężone wewnętrzne bariery, aby w pełni można było zaangażować się na froncie mediów społecznych – poprzez opracowanie strategii od wewnątrz, wzbudzenie zaufania i wiary w samym zespole w celu wspólnego działania oraz dobranie odpowiednich zasobów. W świecie, gdzie konsumenci w coraz większym stopniu wykorzystują Internet dla pozyskania informacji, zaniedbanie tych działań może okazać się zgubne w skutkach w długim okresie.

“Dziś największą barierą dla autentycznego zaangażowania branży farmaceutycznej w mediach społecznych jest potrzeba lepszego wewnętrznego nastawienia i zrozumienia tego medium. Musimy stworzyć wewnętrzną wiarę w samej branży farmaceutycznej” – mówi Stacey Bernstein, Dyrektor Weber Shandwick’s US Digital Health Practice. Aby pomóc firmom w rozpoczęciu procesu aklimatyzacji do nowego środowiska medialnego, studium oferuje przewodnik pod nazwą 10 Rules of Engagement: Building Social Confidence in Pharma (10 zasad zaangażowania się: budowanie społecznego zaufania do przemysłu farmaceutycznego).

Całość studium można przeczytać tutaj: Digital Health: Building Social Confidence in Pharma (Cyfrowe zdrowie: budowanie społecznego zaufania do przemysłu farmaceutycznego).