RÓWNOŚĆ PŁCIOWA NA NAJWYŻSZYCH STANOWISKACH

wtorek 20 października, 2015

Nowe, globalne badanie przeprowadzone pośród kadry kierowniczej wskazuje na niski poziom zaangażowania w tematykę równości płciowej na poziomie stanowisk menadżerskich. Ponadto, badanie wykazało również, że ma to wpływ na zmęczenie zawodowe kobiet w sile wieku. Czy równowaga płci stanie się nowym motorem budowania reputacji?

Aby lepiej zrozumieć jak firmy mogą lepiej przystosować się do większej ilości kobiet na stanowiskach kierowniczych, – co ma również przełożenie na bardziej zróżnicowane perspektywy, które wnoszą do organizacji osoby płci żeńskiej – Weber Shandwick we współpracy z KRC Research przygotował ankietę przeprowadzoną przez Economist Intelligence Unit (EIU) zatytułowaną Gender Equality in the Executive Ranks: A Paradox — The Journey to 2030. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 327 osób na stanowiskach kierowniczych z 55 rynków z całego świata. W agencji Weber Shandwick wierzymy, że równość płciowa jest coraz istotniejszym czynnikiem pracującym na reputację firmy, zaś w najbliższych latach jej rola będzie wzrastać.

Zgodnie z badaniem Weber Shandwick oraz KRC Research, prawie trzy czwarte kadry kierowniczej na świecie (dokładnie 73%) uważa, że równość płciowa na najwyższych stanowiskach będzie osiągnięta do 2030 roku. Jednakże, większość dyrektorów (56%) wskazuje, że nie mają wyznaczonych celów związanych z osiągnięciem takiego wyniku. Co więcej, jedynie 39% osób piastujących najwyższe stanowiska w swoich firmach przyznaje, że zróżnicowanie płciowe jest ważnym priorytetem biznesowym – według nich, równość płciowa uplasowała się na 7 miejscu pośród 10 najważniejszych priorytetów biznesowych.

Gender Equality in the Executive Ranks: A Paradox – The Journey to 2030 definiuje dwa rodzaje sił, które oddziaływują na problematykę równości płciowej: pierwszy prowadzi do wzrostu jej znaczenia w agendzie korporacyjnej, podczas gdy drugi wyjaśnia, co zatrzymuje firmy przed jej implementacją. Badanie skupia się także na rolach grup korporacji oraz liderów – tzw. Gender-Forward Pioneers (GFPs – pionierzy problematyki gender), czyli dyrektorów, którzy ideę różnorodności na stanowiskach menadżerskich wprowadzają w życie. Raport prezentuje także wskazówki jak osiągnąć równość płciową – to zbiór działań mających na celu budowanie reputacji mając na uwadze tę problematykę.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełen raport.

Jako materiał dodatkowy do Gender Equality in the Executive Ranks, agencja Weber Shandwick stworzyła Weber Shandwick GFP 2015 Index. Jest to narzędzie, które mierzy procentową ilość firm wpisanych do Fortune Global 100, które osiągnęły równość płciową na poziomie kadry zarządzającej. Według tego indeksu, kobiety zajmują jedynie 12,5% stanowisk dyrektorskich pośród firm z Fortune Global 100.