THE RISING CCO V: PERSPEKTYWY DLA CCO W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚRODOWISKU MEDIALNYM

wtorek 24 czerwca, 2014

Firma Weber Shandwick współpracowała z agencją Spencer Stuart przy publikacji The Rising CCO V. To badanie prowadzone obecnie już piąty rok pokazuje oczekiwania chief communications officers (CCO) z Ameryki Północnej, Europy, Azji, rejonu Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej co do ewolucji zakresu ich działania w świecie rosnącej cyfryzacji i zdominowanym przez media.

Wyniki badań Rising CCO pokazują, że CCO w coraz większym stopniu wprowadzają media cyfrowe i społeczne w zakres działania kierowanych przez siebie departamentów, jak również korzystają z pomocy coraz większej liczby ekspertów w dziedzinie mediów cyfrowych i społecznych. Rzeczywiście oczekuje się, że media społeczne będą mieć największy wpływ na pracę CCO w ciągu najbliższych kilku lat, a 91% CCO twierdzi, że oczekuje zwiększenia wagi mediów społecznych w większym stopniu niż w przypadku innych narzędzi komunikacyjnych. Badania pokazują ponadto, że CCO posługują się tradycyjnymi mediami oraz mediami społecznymi dla różnych celów i widzą efektywność w procesie integrowaniu obu tych rodzajów mediów przy podejmowaniu działań komunikacyjnych. Szansą dla CCO jest strategiczne zrozumienie, kiedy posługiwać jednym bądź drugim rodzajem tych mediów.