REPUTACJA KOBIETY NA STANOWISKU CEO

wtorek 30 czerwca, 2015

Agencja Weber Shandwick, we współpracy z KRC Research, opracowała The Female CEO Reputation Premium? Differences & Similarities, uzupełnienie do raportu The CEO Reputation Premium: Gaining Advantage in the Engagement Era (Marzec 2015). Wyniki ankiety, która trafiła do ponad 1750 osób zajmujących stanowiska menadżerskie na świecie, wykazały, że reputacja CEO oraz wartość rynkowa korporacji nie są zależne od płci osób na stanowiskach zarządzających. W raporcie udowodniono również, że różnice w zdolnościach przywódczych kobiet oraz mężczyzn nie są tak liczne, jak jest to powszechnie uważane. Ponadto, wedle raportu, kobiety są znacznie bardziej zmotywowane w pracy, chętniej wiążą przyszłość z firmą oraz mają ambicje by piąć się po drabinie kariery, gdy prezesem jest osoba płci żeńskiej.

Gail Heimann, dyrektor agencji Weber Shandwick, komentuje: „Nasze badanie wykazało, że gdy kobiety posiadają żeńskiego prezesa firmy, są bardziej zmotywowane do podejmowania wysiłku, by samemu zajmować stanowiska menedżerskie. Rezultaty tej ankiety dają zatem jednoznaczną konkluzję, że jeśli chcemy równości płciowej na poziomie zarządczym w korporacjach, należy już teraz zająć się promowaniem kobiet na stanowiska CEO”.

Badanie Weber Shandwick pokazało, że stosunkowo niewielki odsetek osób na stanowiskach senior executive – jedynie 29% – odczuwa chęć prowadzenia dużej firmy. Co więcej, jest znacznie mniej kobiet zainteresowanych takim awansem w porównaniu z mężczyznami na tych samych pozycjach w firmie – to odpowiednio 23% oraz 32 %. Rezultat badania w przypadku kobiet zmienia się, gdy pozycję CEO piastuje osoba płci żeńskiej – wtedy odsetek zainteresowanych awansem kobiet wzrasta do 29%.

Ponadto, kobiety, które aspirują na stanowisko prezesa, częściej przynależą do pokolenia tzw. „generacji Y” w zestawieniu z ich kolegami. Zgodnie z raportem, do tej sytuacji może dochodzić z uwagi na to, że osoby z pokolenia „generacji Y” rzadziej borykają się z problemem „szklanego sufitu” lub dyskryminacją płciową. Częściej zaś powodem takich problemów jest krótki okres doświadczenia w pracy.

Badanie The Female CEO Reputation wykazało także, że dobra reputacja jest bardziej istotna dla prezesów płci żeńskiej. Kobiety na stanowiskach wykonawczych chętniej przyznają, że reputacja ich prezesa wpływa na chęć pozostania w firmie w porównaniu z mężczyznami na podobnych pozycjach – to 64% w przypadku kobiet i 54% w przypadku mężczyzn.

Kliknij tutaj, by przeczytać pełen raport.