REPUTACJA CEO: NOWA ERA ZAANGAŻOWANIA

czwartek 05 marca, 2015

Weber Shandwick, we współpracy z KRC Research, opublikował raport Reputacja CEO:  Zdobywanie przewagi konkurencyjnej w erze zaangażowania. Badanie, w którym uczestniczyło 1 700 przedstawicieli wyższej kadry menadżerskiej z różnych krajów miało określić znaczenie wizerunku CEO, aby móc lepiej poznać dzisiejsze oczekiwania wobec liderów firm.

W coraz lepiej skomunikowanym i transparentnym świecie nie ma miejsca dla liderów, którzy chowają się w cieniu. Co więcej – otwierają się przed nimi możliwości aby opowiadać o swoich firmach i włączyć się w toczący się dyskurs. Tę nową erę cechuje przeświadczenie, że reputacja firmy zależy od zaangażowania jej lidera, zaś dzisiejsze duże zapotrzebowanie na treści otwiera przed szefami firm ogromne możliwości, aby być aktywnym. Dzisiejsi CEO mają być widoczni i słyszani, powinni być stale obecni na scenie wewnętrznej, zewnętrznej i wirtualnie. To samo dotyczy zresztą wszystkich menedżerów wysokiego szczebla.

Nasze badanie pokazuje, że 81% menadżerów z globalnych firm postrzega angażowanie się zewnętrznie jako sposób na budowę reputacji firmy. Rozumieją oni korzyści płynące ze znaczenia siły reputacji CEO, uważają ją za czynnik znacząco wpływający na opinię o firmie (45%) oraz na jej wartość rynkową (44%). Reputacja CEO ma wymiar materialny, a jej wartość będzie rosła. Połowa ankietowanych menadżerów uważa, że w przyszłości wizerunek CEO będzie miał nadal rosnący wpływ na opinię o firmach.

Raport Reputacja CEO:  Zdobywanie przewagi konkurencyjnej w erze zaangażowania analizuje najlepsze przykłady zaangażowania najbardziej podziwianych CEO w zwiększanie wartości swoich firm i definiuje je w rozdziale The CEO’s Guide to Reputation and Engagement. Ten zbiór najlepszych praktyk ma wesprzeć organizacje w osiąganiu korzyści reputacyjnych, które przynieść może efektywne angażowanie się w dialog z interesariuszami firmy.