ZESPÓŁ WEBER SHANDWICK DS. KWESTII SPOŁECZNYCH I CSR PRZEDSTAWIA CZWARTY RAPORT O TRENDACH W INNOWACJACH „ŚWIADOMY CROWDSOURCING”

wtorek 14 marca, 2017

Zespół Weber Shandwick ds. kwestii społecznych i CSR to wielokrotnie nagradzana globalna grupa ekspertów zajmująca się budowaniem angażujących strategii dla organizacji nastawionych na realizacje celów. Kontynuując wnikliwą analizę trendów kształtujących metody wpływu ludzi oraz organizacji na pozytywne zmiany społeczne, zespół przedstawia najnowszy raport pt. Świadomy crowdsourcing.

Najnowszy raport dotyczący innowacyjnych trendów przedstawia sposoby, jak organizacje mogą strategicznie angażować, wyposażać i umacniać decydentów, naukowców oraz konsumentów w zwiększaniu świadomości oraz współtworzeniu rozwiązań eliminujących problemy związane m.in. ze zmianami klimatycznymi, ubóstwem oraz stanem zdrowia. Oprócz pogłębionej analizy, raport zawiera strategię i plan działania dotyczący realizacji wytycznych Świadomego crowdsourcingu.

W raporcie poddano także analizie ostatnie ruchy społeczne, począwszy od Arabskiej Wiosny aż po międzynarodowy Marsz Kobiet. We wnioskach przedstawiono możliwości ukierunkowania pasji, pomysłów i działań mobilizujących obywateli do zorganizowanych, skutecznych, przejrzystych i wielosektorowych wysiłków, które napędzają postęp społeczny.

Zespół ds. kwestii społecznych i CSR opracował raport nt. trendów w innowacjach, aby pomóc organizacjom budować dialog wokół szybko rozwijającej się multidyscyplinarnej gospodarki nastawionej na rozwiązania, tak, aby wspólny wysiłek firm, fundacji, organizacji non-profit oraz władz pomógł rozwiązać skomplikowane problemy społeczne.

Pełny raport dostępny jest tutaj.

Ostatni raport z serii będzie poświęcony tematyce związanej z integracją globalnych gospodarek i możliwości wykorzystania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w celu zapewnienia stabilnej i dostatniej przyszłości ludzi i całej planety. Poniżej znajduje się przegląd serii raportów.

Więcej informacji nt. prac zespółu Weber Shandwick ds. kwestii społecznych i CSR dostępnych jest tutaj. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą pracą Purpose Decoded opublikowaną przez Medium.

Raporty dotyczące trendów w innowacjach:

  Sieć Smart Cities: Jak pozyskać i właściwie wdrożyć innowacje, aby miasto stało się tętniącym życiem, bezpiecznym, zróżnicowanym i przyjaznym miejscem dla jego mieszkańców.
Pełny raport dostępny jest tutaj (data publikacji: październik 2015).
  Zawsze transparentni: Jak organizacje dbające o przyszłość dzielą się pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami. Raport z perspektywy wnętrza organizacji.
Pełny raport dostępny jest tutaj (data publikacji: luty 2016).
  Dane zorientowane na cel: Jak wykorzystać potencjał dokładniejszej analizy danych i informacji źródłowych pokazujących gotowe rozwiązania i osiągniecia.
Pełny raport dostępny jest tutaj (data publikacji: wrzesień 2016).
  Świadomy crowdsourcing: Jak wiedza i doświadczenie przedstawicieli społeczności crowdsourcingowych, może pomóc organizacjom w rozwiązywaniu problemów.Pełny raport dostępny jest tutaj (data publikacji: marzec 2017).
  Integracja globalnych gospodarek: Jak zmniejszyć nierówności społeczne w dostępie do świadczeń zdrowotnych i edukacji, a także jak poprawić możliwości rozwoju społeczno-ekonomicznego wśród jednostek.