STUDIUM SPENCER STUART I WEBER SHANDWICK: 73% ŚWIATOWYCH CCO W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU ANGAŻUJE EKSPERTÓW DS. CYFRYZACJI

wtorek 24 czerwca, 2014

Światowi chief communications officers (CCO) w coraz większym stopniu wprowadzają media cyfrowe i społeczne w zakres działania kierowanych przez siebie departamentów. CCO twierdzą, że w porównaniu do lat poprzednich korzystają z większej liczby ekspertów mediów cyfrowych i społecznych (73%) oraz pogłębiają relacje z wpływowymi użytkownikami Twittera oraz blogerami (55 %). Wyniki te pochodzą z raportu The Rising CCO V  dotyczącego badania przeprowadzonego przez globalną firmę badającą zarządzających – Spencer Stuart oraz globalną firmę PR Weber Shandwick. To badanie prowadzone obecnie już piąty rok pokazuje oczekiwania chief communications officers (CCO) co do ewolucji zakresu ich działania w świecie rosnącej cyfryzacji i podzielonym przez media.

Media społeczne wciąż są numerem jeden agendy

Oczekuje się, że media społeczne będą mieć największy wpływ na pracę CCO w ciągu najbliższych kilku lat. Przeważająca grupa 91% CCO oczekuje zwiększenia wagi mediów społecznych w większym stopniu niż w przypadku innych kanałów komunikacyjnych. Ten wynik pozostaje spójny w każdym regionie objętym badaniem – to jest w Ameryce Północnej, Europie, Azji, rejonie Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej.  Globalnie CCO oczekują również zwiększenia wagi produkcji mobilnej (73%) oraz produkcji video (69%).

„Komunikacja korporacyjna znajduje się w stanie stałej ewolucji, ponieważ wzrost komunikacji społecznej powoduje zmiany tego krajobrazu” – mówi George Jamison odpowiedzialny za działania komunikacji korporacyjnej Spencer Stuart. „W niektórych wypadkach zespoły korporacyjne napędzają zmiany, a inne starają się za tymi zmianami nadążać. Nasze badania pokazują, że CCO ciężko pracują, aby wyposażyć siebie w odpowiednie narzędzia i otoczyć się odpowiednimi ludźmi, co pomoże im poruszać się efektywnie w świecie zmian i pozostać na bieżąco ze społecznością”.

CCO przewidują wielką zmianę

Przeważająca większość CCO (86%) zgadza się co do tego, że zmiany w środowisku medialnym w ostatnich kilku latach mają znaczący wpływ na strategie komunikacyjne i oczekują oni kontynuacji rozwoju tego procesu. Ponad jedna czwarta globalnych CCO (28%) oczekuje znaczącej zmiany środowiska medialnego w ciągu najbliższych kilku lat. Kolejne 51% jest umiarkowanie pewnych, że taka zmiana nadejdzie. Proszeni o opisanie swoimi słowami, dlaczego sądzą, że środowisko medialne się zmieni, CCO najczęściej wymieniali jako przyczyny nowinki technologiczne, media społeczne oraz rozwijające się platformy medialne.

Jednym ze sposobów, w jaki zmieniające się środowisko medialne prawdopodobnie wpłynie na komunikację korporacyjną, jest działanie poprzez zawartość publikacji. 90% CCO ma tę zawartość określoną w swych agendach. 58% CCO podaje, że tworzy i publikuje własną treść, 18% twierdzi, że przechodzi przez proces przygotowania się do roli wydawcy treści oryginalnych, a 14% podaje, że rozważa publikowanie treści oryginalnych jako inicjatywę na przyszłość.

Wzrost marketingu i komunikacji coraz bliżej

CCO mają dziś większą odpowiedzialność za kwestie marketingu w porównaniu do lat ubiegłych. Wskaźnik światowych CCO, którzy kontrolują zagadnienia marketingu wzrósł z 26% w roku 2012 do 35% w roku 2014, co stanowi 35% wzrost.

„Większa zbieżność marketingu oraz komunikacji wynika prawdopodobnie ze zwiększonej niepodzielności reputacji korporacyjnej i reputacji marki szybko dającej o sobie znać pośród wiodących globalnych firm Fortune 500” – mówi Leslie Gaines-Ross, Chief Reputation Strategist dla Weber Shandwick. „W podzielonym środowisku medialnym misją o najwyższym znaczeniu jest teraz mówienie jednym pewnym głosem firm “ 84% światowych CCO zgadza się, że reputacja korporacyjna i reputacja marki są dziś niepodzielne. Prawdopodobnie blisko związany z tymi relacjami jest wzrost w omawianym znaczeniu public relations jako składniku mieszanki marketingowej. Niemal dwie trzecie (62%) CCO zgadza się, że kwestie public relations zwiększyły swe znaczenie w marketing mixie w ciągu ostatnich kilku lat.

CCO dostrzegają efektywność w integracji mediów

Światowi CCO podają, że w kwestii komunikacji zewnętrznej koncentrują się bardziej na tradycyjnych mediach (64%) niż na mediach społecznych (36%). CCO posługują się tradycyjnymi i społecznymi mediami do różnych celów i dostrzegają efektywność w integrowaniu tych dwóch rodzajów mediów dla potrzeb działań komunikacyjnych, włączając w to rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, ale nie dla innych działań. Niemal dwie trzecie CCO (63%) postrzega tradycyjne i społeczne media jako równie efektywne w zwalczaniu sytuacji kryzysowych lub rozwiązywaniu problemów.

Przynajmniej połowa światowych CCO twierdzi, że media tradycyjne i społeczne są równie efektywne w utrzymywaniu klientów (58%), przyciąganiu nowych klientów (54%) oraz kreowaniu świadomości istnienia nowych produktów i usług (50%). Tradycyjne media są postrzegane jako bardziej efektywne w podawaniu wyników finansowych (76%) i promowaniu wyrazistości zarządzających wyższego szczebla (54%), podczas gdy media społeczne są efektywniejsze w przyciąganiu talentów (56%).

Specyfika regionalna:

  • CCO z Ameryki Północnej, Azji i rejonu Pacyfiku najczęściej przyznają, że komunikacja korporacyjna dotrzymuje kroku zmianom w środowisku medialnym.
  • CCO we wszystkich czterech regionach objętych badaniem oczekują wzrostu znaczenia mediów społecznych jako narzędzia komunikacji w ciągu najbliższych kilku lat. Jednakże CCO z Azji i regionu Pacyfiku bardziej niż inni przyznają, że na znaczeniu zyskają witryny internetowe firm. CCO z Ameryki Łacińskiej również oczekują, że zyska na znaczeniu zarządzanie społecznością cyfrową oraz produkcją video.
  • CCO z Europy oraz Ameryki Łacińskiej są najbardziej skłonni do kontrolowania marketingu wraz z komunikacją.
  • CCO z Ameryki Północnej są najbardziej skłonni do kreowania i publikowania własnych treści. CCO z Azji i regionu Pacyfiku najprawdopodobniej uczestniczą w procesie przygotowawczym do roli publikujących treści oryginalne.

Proszę zapoznać się z treścią raportu The Rising CCO V  tutaj , a z zawartością graficzną tutaj.

# # #

O badaniu

The Rising CCO badanie prowadzone obecnie już piąty rok analizuje oczekiwania, wyzwania oraz zmieniające się zakresy odpowiedzialności CCO w największych światowych firmach. 203 respondentów pochodzi z firm mających siedziby w Ameryce Północnej, Europie, Azji, regionie Pacyfiku i Ameryce Łacińskiej. Badanie przeprowadzono online w okresie od stycznia do marca 2014.

O firmie Spencer Stuart

Spencer Stuart jest jedną z wiodących firm konsultingowych badających zarządzających. Jest spółką prywatną od roku 1956 o olbrzymiej wiedzy na temat branż, funkcji oraz talentów doradzającą selekcję klientów – od dużych międzynarodowych do nowo powstających aż do organizacji non-profit – oraz określającą wymogi w zakresie przywództwa. Działa poprzez 55 biur w 30 krajach oraz poprzez szeroki wachlarz grup praktycznych; konsultanci koncentrują się na badaniach zarządzających wyższego szczebla, mianowaniu dyrektorów – członków zarządów, planowaniu awansów i przekazywania stanowisk oraz dogłębnej ocenie zarządzających wyższego szczebla. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy odwiedzić stronę  www.spencerstuart.com.

O firmie Weber Shandwick

Weber Shandwick jest wiodącą firmą PR o zasięgu globalnym posiadającą biura w 81 krajach. Jej zróżnicowany zespół badaczy, strategów, analityków, producentów, projektantów, specjalistów do spraw rozwoju oraz aktywatorów kampanii został wyróżniony najbardziej prestiżowymi nagrodami w świecie działań innowacyjnych i kreatywnych oraz wytężonej pracy, takimi jak uhonorowanie jako Agencja na liście Ad Age A-List 2014 oraz zdobycie w roku 2013 czterech „Lwów” na Międzynarodowym Festiwalu Reklamy w Cannes. Weber Shandwick zdobyła również miano Międzynarodowego Konsultanta Roku PRWeek, a serwis Holmes Report nadał jej tytuł Najlepszego Konsultanta w Zakresie Ochrony Zdrowia w roku 2013; firma zdobyła ponadto wiele wyróżnień i nagród jako najlepsze miejsce do pracy. Dysponuje ona głęboką wiedzą i doświadczeniem w wielu sektorach i obszarach specjalizacji takich jak marketing konsumenta, reputacja korporacyjna, ochrona zdrowia, technologia, sprawy publiczne, usługi finansowe, korporacyjna odpowiedzialność społeczna, komunikacje finansowe i zarządzanie kryzysem, posługując się opracowanymi przez siebie społecznymi, cyfrowymi oraz analitycznymi metodologiami. Weber Shandwick jest częścią Interpublic Group (NYSE: IPG). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://www.webershandwick.com