POSTĘPUJĄCA KONWERGENCJA: INTEGRACJA KOMUNIKACJI ORAZ MARKETINGU

środa 16 lipca, 2014

Firma Weber Shandwick opublikowała wyniki badania Postępująca konwergencja: Integracja komunikacji oraz marketingu – dotyczącego subtelnej lecz jednocześnie coraz intensywniejszej zmiany zachodzącej w wielu firmach na świecie: konwergencji komunikacji oraz funkcji marketingowych. Postępująca konwergencja bada doświadczenie tych zarządzających, którzy już pomyślnie zintegrowali te dwie tradycyjnie oddzielane od siebie funkcje po to, aby w większym stopniu zaangażować wszystkich zainteresowanych i dostarczyć wskazówek tym, którzy rozważają dokonanie takiej konwergencji.

Badanie polegało na przeprowadzeniu szczegółowych rozmów telefonicznych z zarządzającymi na stanowiskach chief communications and marketing officer (dalej w tekście CCMO lub CMCO) odpowiedzialnymi za zintegrowanie funkcji komunikacyjnych i marketingowych w swoich organizacjach. Wyniki pokazują niektóre czynniki motywujące do podjęcia decyzji o konwergencji, takie jak wciąż zmieniająca się i zwiększająca kompleksowość środowiska medialnego, eksplozja technologii społecznych i cyfrowych oraz coraz ściślejsze połączenie reputacji marki i reputacji korporacyjnej. Badanie opisuje ponadto dobre i złe strony konwergencji jak również różne struktury, które pojawiły się w tym procesie.

Postępująca konwergencja: Integracja komunikacji oraz marketingu to „Sześcioetapowy przewodnik pomyślnie przeprowadzonej konwergencji” opracowany na podstawie przemyśleń zebranych od CCMO, którzy podzielili się swymi doświadczeniami w obszarze konwergencji. Aby zapoznać się z całym raportem kliknij tutaj.