NAKAZ SPOŁECZNY DLA DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH

piątek 17 maja, 2013

W ostatnio wydanym studium firma Weber Shandwick stwierdziła, że większość zarządzających chce, aby ich dyrektorzy zarządzający wykorzystywali media społeczne. Przyczyn tego stanu rzeczy jest mnóstwo, jednak koncentrują się one wokół trzech głównych zagadnień: komunikowanie się, reputacja oraz wyniki biznesowe. Firma Weber Shandwick pracowała ze swym partnerem KRC Research, badając 630 profesjonalistów wysokiego szczebla z całego świata. 76% z zarządzających jest zdania, że to dobry pomysł, aby dyrektorzy zarządzający byli nastawieni społecznie. Wykorzystanie mediów społecznych jako część aktywności dyrektorów zarządzających jest istotne, ponieważ pozwala im na przekazywanie informacji i widomości w firmach.

Czy dzieje się to na stronie internetowej firmy, na blogu lub z użyciem ich osobistych kanałów medialnych, taki akt przekazywania wiadomości daje im szansę wywierania dużego wpływu na dyskusję dotycząca ich firmy, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz; poza tym wiąże ich z pracownikami oraz opinią publiczną.

Studium zawiera ponadto przewodnik dotyczący kluczowych cech charakteryzujących wysoce aktywnych w użyciu mediów społecznych dyrektorów zarządzających; opisano to sekcji Siedem Nawyków nastawionych na kwestie społeczne dyrektorów zarządzających.

Przeczytaj całość artykułu: The Social CEO: Executives Tell All

Obejrzyj nasze filmy video prezentujące kluczowe tematy poruszone w stadium.

Sprawdź infografiki:

Social_CEO-Infographic