NAJLEPSZY KONSULTANT W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA NA ŚWIECIE – 2013

W 21. wieku w przypadku firmy zajmującej się PR w zakresie ochrony zdrowia nie wystarczy już jedynie dysponować dużym zestawieniem klientów farmaceutycznych. Trzeba przyznać, że żadna firma nie podjęła lepszych działań w dziedzinie dywersyfikacji swego portfela niż Weber Shandwick.

Pod przewodnictwem Laury Schoen globalne praktyki ochrony zdrowia odznaczają się solidnym portfelem klientów z obszaru biotechnologii, farmaceutyki, zdrowia konsumentów, urządzeń medycznych, narzędzia H IT (Health Information Technology), ubezpieczeń, stowarzyszeń zawodowych, systemów ochrony zdrowia oraz szpitali, przy najnowszych działaniach związanych z renomowanymi instytucjami takimi jak Health & Human Services Department związany z „Ustawą o przystępnej opiece lekarskiej” (Obamacare), Center for Medicare & Medicaid Services, the American Academy of Pediatric Dentistry, oraz Brigham & Women’s Hospital; notujemy tez wzrost działań w relacji z dotychczasowymi klientami takimi jak Novartis oraz Bill & Melinda Gates Foundation.

Jednakże chyba najbardziej spektakularnym działaniem było uruchomienie programu Element – nowej specjalności zakresu komunikacji naukowej grupującej lekarzy, doktorów nauk medycznych, doktorów innych specjalności oraz pozostałych ekspertów naukowych w ramach sieci Weber Shandwick.