INDEKS GENDER FORWARD PIONEER: W NAJBARDZIEJ RENOMOWANYCH FIRMACH WIĘCEJ KOBIET NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH

wtorek 08 marca, 2016

Weber Shandwick opublikował indeks Gender Forward Pioneer. Indeks prezentuje, jak duży odsetek kobiet zajmuje kierownicze stanowiska w firmach z rankingu Fortune Global 500. Indeks jest załącznikiem do raportu Gender Equality in the Executive Ranks: A Paradox – The Journey to 2030 – międzynarodowego badania przeprowadzonego na zlecenie Weber Shandwick i KRC Research przez The Economist Intelligence Unit (EIU).

Zgodnie z indeksem GFP, jedynie 10.9% kadry zarządzającej w 500 największych firmach stanowią kobiety. W żadnej z tych firm nie ma równej reprezentacji mężczyzn i kobiet na najwyższych stanowiskach, a prawie 40% przedsiębiorstw jest zarządzanych wyłącznie przez mężczyzn.

Najwięcej kobiet pracuje w kadrze zarządzającej w branży handlowej (kobiety zajmują 33% stanowisk). W Ameryce Północnej występuje najwyższy współczynnik zatrudnienia kobiet na wyższych stanowiskach (19%), z kolei Szwecja to państwo, w którym kobiety najczęściej obejmują pozycje kierownicze (27%).

Publikacja indeksu GFP zbiega się z realizacją przez Weber Shandwick projektu Women Leaders Engagement. Agencja jest zaangażowana w pomoc firmom, które chcą wyeksponować kobiety, zajmujące wyższe stanowiska. Projekt Women Leaders Engagement skupia się na doradztwie doświadczonej kadrze zarządzającej oraz kobietom, w celu prezentacji ich profili, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza firmą, by umocnić reputację przedsiębiorstwa oraz pomóc utalentowanym kobietom w osiągnięciu ich celów zawodowych.