HANDEL GLOBALNY: ZAKŁÓCENIA SĄ NORMALNOŚCIĄ

poniedziałek 06 listopada, 2017

Wzrost populizmu, protekcjonizmu i nacjonalistycznej retoryki kształtuje przyszłość światowego handlu. Jego tradycyjne reguły i normy są pod presją, ponieważ kraje, firmy i pracownicy dążą do umiejscowienia się w bardziej złożonej wielobiegunowej globalnej gospodarce, w której jednym z elementów składowych są umowy dwustronne i regionalne.

W czasie znaczących zmian i częstych zakłóceń, nowy raport Weber Shandwick zatytułowany Global Trade: Navigating Disruption prezentuje główne trendy na światowych rynkach z perspektywy Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Brazylii, RPA, Indii, Japonii i Chin. Nasi eksperci dzielą się wiedzą na temat trendów w polityce, biznesie i kulturze, które nadają kształt wymianie handlowej i pobudzają inwestycje.

Nasz raport analizuje światowy handel z różnych punktów widzenia i stara się odpowiedzieć na pytania: kto zakłóca tradycyjne myślenie, że wolny handel i globalizacja przynoszą korzyści wszystkim? Jakie zagrożenia niosą za sobą globalne standardy? Jakie działania polityków wpływają na firmy i ich pracowników? Jakie narzędzia stosują kraje – od taryf celnych po politykę podatkową do sporów handlowych – aby zapewnić krajowym firmom i ich pracownikom przewagę na rynku globalnym?

Zrozumienie i zdolność przewidywania globalnej polityki handlowej są niezbędne dla każdej firmy i jej łańcucha dostaw. Dzisiaj przedsiębiorstwa muszą bardziej uważnie monitorować trendy i zdecydowanie popierać rozsądną politykę handlową i inwestycyjną.

Jako wiodąca na świecie agencja komunikacyjna, Weber Shandwick obserwuje zmieniające się globalne środowisko handlowe i pomaga klientom zrozumieć aktualne zagrożenia i szanse. Nasze zespoły na całym świecie opracowują strategie, które pomagają firmom i branżom osiągnąć cele biznesowe w erze, w której zakłócenia są codziennością.

Pełny raport można przeczytać tutaj.