EMPLOYEE ACTIVISM IN THE AGE OF PURPOSE: EMPLOYEES (UP)RISING – 38% AMERYKAŃSKICH PRACOWNIKÓW ZABIERA GŁOS W KWESTII DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

piątek 31 maja, 2019

Weber Shandwick, we współpracy z United Minds oraz KRC Research, przeprowadził badanie „Employee Activism in the Age of Purpose: Employees (UP)Rising”, które jest kontynuacją poprzednich badań aktywizmu pracowniczego. W przeciwieństwie do poprzednich badań, które badały wpływ działań obywatelskich podejmowanych przez szefów firm na konsumentów, specjalistów od technologii, oraz liderów marketingu i komunikacji, obecna analiza skupia się nowym trendzie, który polega na publicznym komentowaniu przez pracowników działań obywatelskich podejmowanych przez ich szefów.

Blisko 4 na 10 pracowników (38%) potwierdziło, że zgłaszali chęć wsparcia lub otwarcie krytykowali działania swoich pracodawców w często kontrowersyjnych, istotnych społecznie kwestiach. Takie osoby to Pracownicy-Aktywiści. Z pokolenia na pokolenie jest ich więcej – najwięcej bo aż 48% jest wśród nich Millenialsów, potem 33% – to pokolenie X, a w przypadku Baby Boomers – zaledwie 27%.

Pracownicy-Aktywiści najczęściej swoją uwagę skupiali na innych pracownikach (46%) i liderach organizacji (43%). Ponad 1/3 (35%) z tych, którzy podjęli takie działania zrobili to po to, aby zwrócić na siebie uwagę przede wszystkim opinii publicznej. Celem aktywności 12% było zwrócenie uwagi akcjonariuszy organizacji, a 11% tylko chciało zainteresować media.

Raport z badań Employee Activism in the Age of Purpose: Employees (UP)Rising zawiera także szereg zaleceń, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy współpracy z Pracownikami-Aktywistami. Raport dostępny jest tu.