SOCIAL IMPACT TEAM PREZENTUJE DRUGI RAPORT „INNOWACYJNE TRENDY: ZAWSZE TRANSPARENTNI”

wtorek 09 lutego, 2016

Działający na skalę światową zespół Weber Shandwick Social Impact Team, zajmuje się kwestiami z pogranicza społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz problemami społecznymi. Grupa ta kontynuuje eksplorację kluczowych makro trendów, mających wpływ na kształt skutków społecznych, a wynikiem jej prac jest publikacja raportu „Innowacyjne trendy: Zawsze transparentni”.

Nowy raport jest częścią pięciotomowej serii Innowacyjne Trendy i skupia się przede wszystkim na roli transparencyjności w procesie budowy zaufania, wiarygodności i prawa do działania korporacji, organizacji non-profit, fundacji oraz jednostek rządowych. Badanie sprawdza, jakie są nowe oczekiwania społeczeństwa – zarówno konsumentów, jak i orędowników – w zakresie większej przejrzystości. Raport umożliwia wgląd i buduje mapę sposobu projektowania planów komunikacji, które wyróżnią się i otworzą nową erę transparencyjności.

Zespół stworzył raport Innowacyjnych Trendów, by budować świadomość i wywołać dyskusję wokół prężnie rozwijającej się Ekonomii Rozwiązań (ang. Solution Economy). Ta nowa dziedzina charakteryzuje się interdyscyplinarnością i poprzez wspólne wysiłki firm prywatnych, fundacji, organizacji non-profit oraz rządów dąży do rozwiązania skomplikowanych problemów społecznych.

Kliknij, aby przeczytać cały raport.