CEO ACTIVISM 2018: THE TECH EFFECT

środa 26 września, 2018

Weber Shandwick we współpracy z KRC Research opracował CEO Activism: The Tech Effect – raport będący kontynuacją The Purposeful CEO wydanego na początku 2018 roku. Badania  z tego roku stanowią trzecią część serii raportów CEO Activism. Dwie poprzednie to High Noon in the C-Suite z 2017 roku oraz The Dawn of CEO Activism z 2016 roku. W ramach The Tech Effect przeprowadzono wywiady ze specjalistami w dziedzinie technologii m.in. z twórcami aplikacji, a także z inżynierami oprogramowań. Badania zostały zrealizowane na siedmiu rynkach: w Brazylii, Kanadzie, Chinach, Indiach, Meksyku, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Badania wykazują wysoki poziom zaufania wśród specjalistów ds. technologii w stosunku do CEO aktywnie uczestniczących w debatach, podczas których poruszane są tematy związane z technologią.

82% specjalistów ds. technologii pozytywnie ocenia działalność CEO. 81% z nich twierdzi, że dyrektorzy zarządzający mają obowiązek wypowiadania się na tematy ważne dla społeczeństwa. Liczby te są dużym kontrastem w porównaniu do ostatniego badania, The Purposeful CEO, z którego wynika, że tylko 38% amerykańskich konsumentów jest przychylnych działaniom CEO, a 39% uważa, że dyrektorzy zarządzający mają obowiązek wypowiadania się na temat zagrożeń związanych z rozwojem technologii.

Kobiety specjalizujące się w technologii mają bardziej pozytywną opinie na temat aktywności CEO w porównaniu do osób będących w tej samej grupie wiekowej, ale nie związanych z branżą technologiczną. Ponadto kobiety potwierdzają, że dyrektorzy zarządzający powinni bronić wartości firmy i mają obowiązek wypowiadania się na bieżące tematy związane z technologiami.

The Tech Effect dostarcza cenne wskazówki na temat przyciągania talentów i zatrzymywania wartościowych specjalistów ds. technologii. Zobacz wyniki raportu tutaj.