CELE GLOBALNE ONZ: INWESTYCJE W TO, CO MA ZNACZENIE

czwartek 19 listopada, 2015

W ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych uczestniczyli przedstawiciele 193 państw i poczynili ważny krok, akceptując nowe Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju, które koncentrują się wokół ludzi, planety, dobrobytu, pokoju i partnerstwa.

Jest to program, który Weber Shandwick jest chętny wspierać – i czynił to już w przeszłości – we współpracy z naszymi klientami. Weber Shandwick jest dumny z tego, że bierze udział w przygotowywaniu ponad 150 zleceń od klientów, które koncentrują się na realizacji 17 nowych Celów Globalnych, a za pomocą organizacji kreatywnych kampanii dotyczących ubóstwa, głodu, równości płci, wzrostu gospodarczego i innych wspomaga ich urzeczywistnienie.

Spełnienie nowych celów to ogromna okazja dla przywództwa z sektora prywatnego, by poprzez połączenie środków finansowych, kapitału ludzkiego i innowacyjności stawić czoła skomplikowanym problemom społecznym. Z niecierpliwością wyczekujemy kontynuowania wsparcia organizacji, które będą miały znaczący wpływ na powodzenie Celów Globalnych w przyszłych dekadach.