AKTYWNOŚĆ PRACOWNICZA: POZIOM ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKA

poniedziałek 14 kwietnia, 2014

Weber Shandwick we współpracy z KRC Research opublikował raport Employess Rising dotyczący aktywności pracowników w mediach społecznościowych. Badanie 2 300 pracowników z całego świata wykazuje rosnący ruch społeczny zainicjowany przez społeczną i cyfrową epokę mediów.  Mówiąc ściślej, chodzi o poziom zaangażowania pracowników, tak zwanych activists (z języka angielskiego)

Owi zatrudnieni to nie tylko pracownicy wkładający dużo zaangażowania w swoje zadania. Ich rola niesie za sobą znacznie więcej.

Activists czynią swoje działania widocznymi.  Za przykład może tu posłużyć obrona ich pracodawców przed nieuzasadnioną krytyką, jak również czynności sprzymierzeńcze – zarówno bezpośrednio, jak i na odległość.

W czasach naznaczonych niepewnością wśród zatrudnionych, pracodawcy mają ogromną możliwość wyboru polegającego na wykorzystaniu swoich silnych zwolenników oraz redukowania liczby miejsc dla krytyków, którzy mogliby zaszkodzić firmie.

Nasze badanie dotyczące aktywności pracowników pokazuje sześć segmentów, w którym każdy element odpowiada zaangażowaniu w pracę przez poszczególne grupy zatrudnionych osób.

I tak pierwsza z wymienionych grup charakteryzuje się dużym zaangażowaniem i gotowością do podejmowania konstruktywnych działań, które zadowolą pracodawców. To tak zwani pro-activists stanowiący 21% zatrudnionych. Kolejne 33% to grono mające wysoki potencjał, aby w przyszłości stać się tzw. ,,działaczami”.

Pracownicy z pozostałych segmentów są nieco bardziej krytyczni w stosunku do swoich pracodawców, jak również negatywnie nastawieni na działania.

Employees Rising zapewnia specjalny zbiór strategii i taktyk aktywizujących, które mają posłużyć do mobilizacji pracowników w każdym segmencie.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z raportem.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć światową grafikę informacyjną i tutaj, żeby zobaczyć grafikę informacyjną Europy.